برای ارتباط با فروشگاه بانه سیتی از روش های زیر استفاده کنید:

کارشناسان فروش (24 ساعته)

  • کارشناس فروش 1: 09187844373
  • کارشناس فروش 2: 09187844383

ایمیل پشتیبانی

  • ایمیل سایت: info@banehcity.com
  • ایمیل بخش فروش: amirazadi744@gmail.com

آدرس

اصفهان، منطقه شهرداری سیزده، بلوار کشاورز، کوچه صفریان، پلاک 9