دستگاه تصفیه هوا ناسیونال مدل 3900

تماس بگیرید

  • پیش فیلتر:جذب درات از قبیل پرز فرش,پرز مو حیوانات, گردوغبار
  • فیلتر کربن اکتیو:جهت حذف بوو,گاز های سمی و بوی سیگار
  • فیلتر هپا:جذب کلیه ذرات معلق الرژی زا,ویروس و باکتری های بیماری زا
  • فیلتر uv:از بین باکتری های هوازی , استریل کردن هوا
  • فیلتر یون منفی:تلطیف هوا,افزایش اکسیژن و حذف الایندها
  • کنترل از را دور
  • نمایشگر دیجیتالی
سنجش