دستگاه تصفیه هوا ناسیونال مدل 3800

تماس بگیرید

  • دارای سنسور بو جهت کنترل  کیفیت هوا

  • کنترل از را دور

  • نمایشگر دیجیتالی

  • ساخت تایوان

  • رنگ سفید

سنجش